Phòng Nhân sự

1. Xây dựng, tổ chức và hướng dẫn thực hiện qui hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD); quản lý cán bộ; tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng; lao động, tiền lương, an toàn – bảo hộ lao động trong VTKH.

2. Xây dựng, trình Giám đốc ký, ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện qui chế, qui trình, qui định và các văn bản triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo cho hoạt động SXKD hiệu quả. Đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy chế, qui định, quy trình quản lý có liên quan đến phạm vi trách nhiệm được giao.

3. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách về quản trị nguồn nhân lực: tuyển dụng, lương, khen thưởng, lao động, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực, nội qui lao động, an toàn – bảo hộ lao động.

4. Xây dựng phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sản xuất và quản lý trực thuộc. Lập thủ tục để Giám đốc VTKH đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) xem xét, quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sản xuất và quản lý trực thuộc có con dấu riêng.

5. Quản lý cơ cấu đội ngũ, số lượng, chất lượng và trình độ cán bộ, công nhân viên trong VTKH. Tổ chức áp dụng các định mức lao động của Nhà nước và Tập đoàn qui định để tổ chức lao động khoa học. Xây dựng và tổ chức thực hiện các định mức mà Nhà nước và Tập đoàn chưa ban hành.

6. Kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt phương án, kế hoạch, các nội dung về tổ chức bộ máy, cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, lao động, tiền lương - chính sách xã hội, an toàn – bảo hộ lao động.

7. Thực hiện và hướng dẫn thực hiện việc xếp bậc lương, nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác cho người lao động theo phân cấp của Tập đoàn.

8. Thực hiện thống kê, tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, lao động, tiền lương - chính sách xã hội, an toàn – bảo hộ lao động.

9. Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong toàn VTKH. Xây dựng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chương trình, biện pháp về kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, các tài liệu phục vụ công tác huấn luyện an toàn bảo hộ lao động.

10. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp, thẩm tra và trình duyệt về kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm của các đơn vị trực thuộc và VTKH; về trang bị kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, phương án kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động của các đơn vị.

11. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của VTKH về lĩnh vực an ninh nội bộ, phòng cháy chữa cháy (PCCC), quân sự trong VTKH; Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của VTKH trong các lĩnh vực: an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông và công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật, PCCC, quân sự.

12. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc VTKH về việc thực hiện các nội dung: Chương trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình, thời chiến và cộng tác phòng thủ dân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; xây dựng, quản lý, huấn luyện, huy động lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ; công tác sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, quản lý vũ khí trang bị; An toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông và công nghệ thông tin; bảo vệ bí mật; PCCC; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong VTKH.

13. Thực hiện công tác huấn luyện về nghiệp vụ Quốc phòng - An ninh, công tác PCCC, cũng như công tác bảo vệ bí mật nhà nước của VTKH.

14. Tổ chức công tác an toàn cơ sở hạ tầng; bảo vệ bí mật; PCCC; quân sự; thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động tại các khu vực làm việc của VTKH được giao phụ trách.

15. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao. Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo qui định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc VTKH.

 

Tin tức - Sự kiện

13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play
Chuyên gia bảo mật Lukas Stefanko vừa phát hiện ra 13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play (kho ứng dụng dành cho người dùng điện thoại Android). Ông Lukas khuyến cáo mọi người không nên tải những trò chơi này về thiết bị của mình.
VNPT VinaPhone tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV

(VNPT) Kể từ ngày 15/12/2015 VNPT VinaPhone sẽ tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV đó là: Giáo dục đào tạo, Đào tạo từ xa, Tin nhắn, Bình chọn, Đấu giá ngược.

3 Tổng công ty chính thức được thành lập

(TT&QHCC) “Với nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, đến thời điểm này chúng ta đã đi được những bước khá dài. Tuy rằng có những khó khăn nhất định, thời gian dài nhưng chúng ta đã đạt được kết quả tốt đẹp”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã khẳng định như vậy tại lễ công bố quyết định thành lập 3 Tổng Công ty diễn ra vào chiều ngày 15/5/2015.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang tích cực xử lý sự cố trên hệ thống cáp quang quốc tế AAG

Vào lúc 18 giờ 33 phút ngày 15/7/2014 trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG đoạn từ Vũng Tàu (Việt Nam) đi Hồng Kông đã xảy ra sự cố bất khả kháng.