Phòng Kế toán

1. Tổ chức và quản lý công tác tài chính, kế toán, thống kê trong toàn VTKH phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của VTKH theo đúng Luật kế toán, Luật thống kê, Quy chế tài chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) và của VTKH.

2. Nghiên cứu chính sách tài chính, thuế, các quy định về công tác tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của Tập đoàn ứng dụng vào công tác tài chính, kế toán, thống kê của VTKH.

3. Tổng hợp số liệu hoạt động kinh tế tài chính để phản ánh, phân tích tình hình luân chuyển tài sản, vật tư, tiền vốn trong VTKH theo quí và năm; cung cấp các số liệu, tài liệu về tài chính, kế toán, thống kê phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), phân tích hoạt động tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch.

4. Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thu chi tài chính hàng năm, tham gia cân đối nguồn vốn SXKD, đầu tư phát triển hàng năm và dài hạn; tổ chức quản lý các nguồn vốn; trích lập, quản lý sử dụng các quỹ tập trung của VTKH theo chế độ Nhà nước quy định, Quy chế tài chính của Tập đoàn và của VTKH.

5. Thực hiện chế độ báo cáo về tài chính, kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước, Tập đoàn và của VTKH; tổng hợp quyết toán của các đơn vị trực thuộc VTKH.

6. Thực hiện việc cấp phát vốn cho các đơn vị trực thuộc; tổ chức theo dõi, thẩm tra và quyết toán vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; các công trình sửa chữa.

7. Kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác tài chính, kế toán, thống kê trong VTKH; kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo quyết tóan vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch thu chi tài chính, chế độ thu nộp ngân sách; theo dõi việc sử dụng vốn; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi tham ô, lãng phí, vi phạm chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước và Quy chế tài chính của Tập đoàn và của VTKH.

8. Tổ chức công tác kiểm kê định kỳ hàng năm và kiểm kê đột xuất, xác định và phản ánh chính xác, đúng chế độ kết quả kiểm kê; chuẩn bị các thủ tục, tài liệu cho việc xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng và các trường hợp xâm phạm tài sản, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết xử lý.

9. Thực hiện các thủ tục về điều chuyển tài sản trong VTKH sau khi có ý kiến đề xuất của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ đã được Giám đốc VTKH phê duyệt.

10. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ về tài chính, kế toán, thống kê do Nhà nước và Tập đoàn ban hành; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quy chế tài chính của VTKH; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch cân đối thu chi tài chính của đơn vị.

11. Xây dựng chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn cho toàn VTKH; Phân tích tài chính, hoạch định và thẩm định ngân sách tài chính cho VTKH và các đơn vị trực thuộc; xây dựng và trình duyệt các dự án đầu tư tài chính (nếu có); xây dựng phương án và tiến hành các thủ tục để huy động vốn, vay vốn khi cần thiết.

12. Quản lý và theo dõi sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao. Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo qui định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc VTKH.

 

Tin tức - Sự kiện

13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play
Chuyên gia bảo mật Lukas Stefanko vừa phát hiện ra 13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play (kho ứng dụng dành cho người dùng điện thoại Android). Ông Lukas khuyến cáo mọi người không nên tải những trò chơi này về thiết bị của mình.
VNPT VinaPhone tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV

(VNPT) Kể từ ngày 15/12/2015 VNPT VinaPhone sẽ tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV đó là: Giáo dục đào tạo, Đào tạo từ xa, Tin nhắn, Bình chọn, Đấu giá ngược.

3 Tổng công ty chính thức được thành lập

(TT&QHCC) “Với nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, đến thời điểm này chúng ta đã đi được những bước khá dài. Tuy rằng có những khó khăn nhất định, thời gian dài nhưng chúng ta đã đạt được kết quả tốt đẹp”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã khẳng định như vậy tại lễ công bố quyết định thành lập 3 Tổng Công ty diễn ra vào chiều ngày 15/5/2015.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang tích cực xử lý sự cố trên hệ thống cáp quang quốc tế AAG

Vào lúc 18 giờ 33 phút ngày 15/7/2014 trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG đoạn từ Vũng Tàu (Việt Nam) đi Hồng Kông đã xảy ra sự cố bất khả kháng.