Đại hội đại biểu Đảng bộ Viễn thông Khánh Hòa lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/5/2020 tại Nha Trang, Đảng bộ Viễn thông Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, so với đầu nhiệm kỳ doanh thu tăng 19%; năng suất lao động bình quân tăng 7-8%/năm; thực hiện gần 500 dự án đầu tư với tổng số tiền hơn 444 tỷ đồng; Bồi dưỡng cho 60 quần chúng ưu tú; Kết nạp 53 đảng viên mới Phát thẻ Đảng cho 66 đảng viên; thực hiện 35 đợt tự kiểm tra, giám sát; 10 tổ chức Đảng và 86 đảng viên được kiểm tra, giám sát; Không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật đảng từ khiển trách trở lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu hàng năm 100% tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. Các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức đoàn thể yếu kèm; phấn đấu kết nạp từ 50 đảng viên mới trở lên. Về sản xuất kinh doanh tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân tử 3 đến 5% trở lên; năng suất lao động tăng trưởng bình quân từ 7%/năm trở lên; thu nhập bình quân tăng từ 5%/năm trở lên...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng chí Đặng Minh Hải được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Viễn thông Khánh Hòa lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100%./.

Một số hình ảnh Đại hội:

ảnh: Đồng chí Đăng Minh Hải, Bí thư Đảng bộ Khai mạc Đại hội

ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Ảnh: Đại hội biểu quyết

ảnh: Đồng chí Đặng Minh Hải, nhận hoa chúc mừng từ đồng chí Phan Cư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

ảnh: Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

ảnh: 05 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy:

Bí thư: Đ/c Đặng Minh Hải; Phó Bí thư Đ/c Ngô Quý Tài; Ủy viên Ban Thường vụ: Đ/c Nguyễn Trường Giang, Đ/c Nguyễn Phan Nguyên Thái, và Đ/c Thái Trần Vũ 

Văn Thìn