Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ: Truyền hình cáp giao thức Internet - IPTV

Tải file